Data publikacji 13.11.2018
Krzysztof Wosik WEKAA-1 w związku z realizacją operacji pn. „Rozwój sieci sprzedaży produktów lokalnych poprzez modernizację Zakładu Przetwórstwa Wstępnego Ryb WEKAA-1 Krzysztof Wosik” prowadzi postępowanie ofertowe na dostawę i montaż fabrycznie nowej, wolnej od wad fizycznych i prawnych linii odbioru odpadów rybnych. Szczegółowe informacje zostały zawarte w zapytaniu ofertowym – plik do pobrania poniżej.

Termin na złożenie oferty wynosi 10 dni roboczych od dnia upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego.

Pliki do pobrania:

Zapytanie_Ofertowe_Linia.pdf


Data publikacji 13.11.2018
Krzysztof Wosik WEKAA-1 w związku z realizacją operacji pn. „Rozwój sieci sprzedaży produktów lokalnych poprzez modernizację Zakładu Przetwórstwa Wstępnego Ryb WEKAA-1 Krzysztof Wosik” prowadzi postępowanie ofertowe na demontaż istniejących drzwi ze stali kwasoodpornej oraz dostawę i montaż fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych drzwi ze stali kwasoodpornej. Szczegółowe informacje zostały zawarte w zapytaniu ofertowym – plik do pobrania poniżej.

Termin na złożenie oferty wynosi 10 dni roboczych od dnia upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego.

Pliki do pobrania:

Zapytanie_Ofertowe_Drzwi.pdf
Data publikacji 01.02.2019
Numer postępowania: POKUSA/1/2019
WOSIK KRZYSZTOF WEKAA-1 prowadzi postępowanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych (branża ogólnobudowlana, sanitarna, elektryczna) obejmujących swoim zakresem remont budynku usług turystycznych w Dźwirzynie przy ulicy Jachtowej 15 - działki nr 421/4, 200/10 – część sali konsumpcyjnej wraz z zapleczem kuchenno-socjalnym. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która została udostępniona do pobrania poniżej.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 luty 2019 roku godzina 15:00

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Dokumentacja techniczna


Data publikacji 12.04.2019
Numer postępowania: PORYBY/2/2019
WOSIK KRZYSZTOF WEKAA-1 w związku z realizacją operacji pn. „Modernizacja i zakup wyposażenia zakładu wstępnego przetwórstwa ryb WEKAA-1” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, prowadzi postępowanie ofertowe na dostawę i montaż instalacji centralnego systemu mycia na przetwórni rybnej. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która została udostępniona do pobrania poniżej.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.04.2019 r. godzina 14:00

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych


Data publikacji 27.06.2019
Numer postępowania: PORYBY/3/2019
WOSIK KRZYSZTOF WEKAA-1 w związku z realizacją operacji pn. „Modernizacja i zakup wyposażenia zakładu wstępnego przetwórstwa ryb WEKAA-1” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, prowadzi postępowanie ofertowe na dostawę i montaż instalacji centralnego systemu mycia na przetwórni rybnej. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która została udostępniona do pobrania poniżej.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2019 r. godzina 15:00

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
Data publikacji 20.07.2019
Numer postępowania: PORYBY/4/2019
WOSIK KRZYSZTOF WEKAA-1 w związku z realizacją operacji pn.  „Modernizacja i zakup wyposażenia zakładu wstępnego przetwórstwa ryb WEKAA-1”  w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, prowadzi postępowanie ofertowe na dostawę 1000 sztuk obrotowych skrzynek rybackich wraz z 50 kompatybilnymi paletami. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która została udostępniona do pobrania poniżej.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2019 r. godzina 15:00

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych