WOSIK KRZYSZTOF WEKKA-1 realizuje operację pn. „Modernizacja i zakup wyposażenia zakładu wstępnego przetwórstwa ryb WEKAA-1”. Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji/efekty

W wyniku realizacji operacji WEKAA-1 osiągnie następujące korzyści:

  1. Oszczędność energii i ograniczenie oddziaływania na środowisko działalności WEKAA-1 w obszarze przetwórstwa ryb poprzez:
    1. zastosowaniu sortownicy ryb z możliwością pobierania i oddawania wody morskiej bezpośrednio na kuter rybacki
  2. Wdrożenie nowych procesów: sortowania ryb, mrożenia szokowego ora zautomatyzowanego odgławiania szprotki
  3. Wprowadzenie do oferty nowego asortymentu – szprotki, która do tej pory nie była przetwarzana przez WEKAA-1
  4. Poprawa bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy w zakładzie przetwórstwa wstępnego ryb
  5. Wzrost potencjału przetwórstwa rybnego w zakresie śledzia oraz szprotki
  6. Możliwość mrożenia surowca, co umożliwi prowadzenie działalności przetwórczej w okresach kiedy świeży surowiec nie jest dostępny
  7. Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów przetwórstwa rybnego


CWartość operacji: 1 665 072,10 PLN
CWkład Funduszy Europejskich: 674 358,37 PLN