WOSIK KRZYSZTOF WEKKA-1 realizuje operację pn. „Ryba z miejscowych połowów w menu lokalnej gastronomii”. Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji/efekty

Restauracja która zostanie zmodernizowana i doposażona w ramach operacji umożliwi WOSIK KRZYSZTOF WEKKA-1 podniesienie jego pozycji konkurencyjnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze świadczenia usług gastronomicznych w szczególności poprzez możliwość przyrządzania i serwowania dań rybnych w oparciu o ryby pochodzące z miejscowych połowów. Restauracja będzie charakteryzowała się nowoczesną architekturą dzięki czemu będzie ona stanowiła atrakcyjne miejsce wypoczynku dla turystów odwiedzających Dźwirzyno. Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia dostępu dla klientów (mieszkańców/konsumentów/turystów) do dań rybnych wytwarzanych w oparciu o świeże i pochodzące z lokalnych odłowów ryby. W wyniku realizacji operacji WOSIK KRZYSZTOF WEKKA-1 zmodernizuje swoją restaurację oraz zakupi wyposażenie, które umożliwi mu serwowanie dań rybnych w oparciu o ryby pochodzące z lokalnych odłowów. W wyniku realizacji operacji zwiększy się liczba lokali gastronomicznych, w których dzięki realizacji operacji serwuje się produkty rybne pochodzące z lokalnych połowów. W rezultacie zwiększy się popyt na produkty rybactwa oraz poprawi się atrakcyjność turystyczna obszaru. W ramach operacji WOSIK KRZYSZTOF WEKKA-1 utworzy 1 miejsce pracy.


Wartość operacji: 340 419,19 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 114 328,00 PLN