Wyniki zapytań ofertowych:

  1. WOSIK KRZYSZTOF WEKKA-1 niniejszym informuje o udzieleniu zamówienia dla zadania "Dostawa i montaż fabrycznie nowej, wolnej od wad fizycznych i prawnych linii odbioru odpadów rybnych" przedsiębiorstwu P.W. STALMAR Jacek Żywicki

  2. WOSIK KRZYSZTOF WEKKA-1 niniejszym informuje o udzieleniu zamówienia dla zadania "Demontaż istniejących drzwi ze stali kwasoodpornej oraz dostawa i montaż fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych drzwi ze stali kwasoodpornej" przedsiębiorstwu ZM ARKTICA Rafał Maliński.

  3. WOSIK KRZYSZTOF WEKKA-1 niniejszym informuje o udzieleniu zamówienia dla zadania „Wykonanie robót budowlanych (branża ogólnobudowlana, sanitarna, elektryczna) obejmujących swoim zakresem remont budynku usług turystycznych w Dźwirzynie przy ulicy Jachtowej 15 - działki nr 421/4, 200/10 – część sali konsumpcyjnej wraz z zapleczem kuchenno-socjalnym” przedsiębiorstwu Przemyslaw Krys-Kromiuk

  4. WOSIK KRZYSZTOF WEKAA-1 unieważnia postępowanie ofertowe na dostawę 1000 sztuk obrotowych skrzynek rybackich wraz z 50 kompatybilnymi paletami ze względu na fakt, iż w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta zgodna z zapytaniem ofertowym.

  5. WOSIK KRZYSZTOF WEKAA-1 unieważnia postępowanie ofertowe nr PORYBY/2/2019 na dostawę i montaż instalacji centralnego systemu mycia na przetwórni rybnej ze względu na fakt, iż w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta.

  6. WOSIK KRZYSZTOF WEKAA-1 niniejszym informuje o udzieleniu zamówienia dla zadania dostawa i montaż instalacji centralnego systemu mycia na przetwórni rybnej przedsiębiorstwu P.W. STALMAR Jacek Żywicki w ramach postępowania ofertowego nr PORYBY/3/2019

  7. WOSIK KRZYSZTOF WEKAA-1 niniejszym informuje o udzieleniu zamówienia dla zadania dostawa 1000 sztuk obrotowych skrzynek rybackich wraz z 50 kompatybilnymi paletami przedsiębiorstwu 1LOGISTICS ŻURALSKI Sp. z o.o. w ramach postępowania ofertowego nr PORYBY/4/2019